Suorituspaineettoman syömisen puolesta

Me Felixillä tutkimme suomalaisten arkeen ja ruokailuun liittyviä suorituspaineista. Paljastui, että ruokavalio aiheuttaa joka toiselle nuorelle aikuiselle suorituspaineita ja usein myös ruokahäpeää. On aika nostaa suorituspaineeton syöminen pöydälle.

Puolet nuorista aikuisista hävennyt ruokaostoksiaan 

Ruokaan liittyvät suorituspaineet ja suhde ruokaan herättävät voimakkaita tunteita 18–34-vuotiaissa nuorissa aikuisissa, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Puolet suomalaisista nuorista aikuisista kertoo, että on joskus hävennyt ruokaostoksiaan. Ilmiö on ikäsidonnainen; kaikista suomalaisista näin kokee vain noin joka neljäs (27 %). Tämän lisäksi puolet nuorista aikuisista (49 %) on joskus piilotellut syömisiään muilta. Samaan tapaan kaikista suomalaisista tätä on tehnyt vain vajaa kolmas (29 %). 


Ruokaostoksiaan hävenneistä nuorista aikuisista selvä enemmistö (85 %) kertoo häpeävänsä eniten ostamansa ruuan epäterveellisyyttä. Toiseksi eniten, joskin merkittävästi vähemmän, nuoria aikuisia hävettää valmisruokien ostaminen (34 %) ja kolmanneksi ostetun ruuan paljous (20 %).  


Nuoret aikuiset kokevat, että suorituspaineet syntyvät pääsääntöisesti omista sisäisistä vaatimuksista (84 %) sekä yhteiskunnan vaatimuksista (55 %). Kuitenkin lähes joka kolmas 18–34-vuotias (31 %) kokee, että myös sosiaalisella medialla on vaikutusta niihin. Kaikille suomalaisille suorituspaineita sosiaalisesta mediasta syntyy vain joka kuudennelle (15 %).


Eniten paineita aiheutuu oman elämän vertailusta muihin: yli puolet (58 %) kokee iästä riippumatta, että muiden elämä näyttää sosiaalisessa mediassa terveellisemmältä kuin oma elämä.

Felix Suorituspaineettoman syömisen puolesta -tutkimuksen tuloksia

Tässä ovat TOP3-ruuat, jotka eivät sovi sosiaaliseen mediaan  

Moni suomalainen tiedostaa sosiaaliseen mediaan ja ruokaan liittyvät ääneen sanomattomat käyttäytymisnormit. Puolet nuorista aikuisista (50 %) ajattelee, että sosiaalisessa mediassa voi jakaa vain kauniita ruoka-annoksia, ja lähes yhtä moni (45 %) on sitä mieltä, ettei kehtaisi jakaa omia arkiruokiaan siellä.  


Tämän lisäksi kaikki suomalaiset ovat yksimielisiä siitä, mitkä ruuat eivät sovi sosiaaliseen mediaan. Kyseisen listan kärkeä pitävät kolme arkiruokaklassikkoamme: kalapuikot, maksalaatikko ja jauhelihakastike.  


Kuitenkin lähes kaikki nuoret aikuiset (91 %) kertovat syövänsä useimmiten nimenomaan tavallista arkiruokaa ja he kertovat myös pitävänsä enemmän nimenomaan tavallisesta ruuasta kuin ruokahifistelystä. Sama näkemys toistuu ruuanlaitossa. Hifistelyn sijaan merkittävä osa (83 %) nuorista aikuisista arvostaa ruuanlaittoa, joka on helppoa ja nopeaa. 

Felix Suorituspaineettoman syömisen puolesta -tutkimuksen tuloksia

Tärkeimpiä tuloksia tutkimuksesta:

  • Tasan puolet 18–34-vuotiaista suomalaisista kertoo kokevansa suorituspaineita ruokavaliostaan, kun kaikista 18–74-vuotiaista suomalaisista näin kokee 36 %   
  • Puolet nuorista aikuisista (50 %) kertoo, että on joskus hävennyt ruokaostoksiaan. Kaikista suomalaisista näin kokee vain noin joka neljäs (27 %). Häpeää ruokaostoksistaan kokevista nuorista aikuisista selvästi suurin osa (85 %) nimeää häpeän syyksi ostamansa ruoan epäterveellisyyden.   
  • Suorituspaineet kumpuavat enemmistöllä nuorista aikuisista heidän omista sisäisistä vaatimuksistaan (84 %). Seuraavaksi eniten suorituspaineita koetaan yhteiskunnan asettamien vaatimuksien johdosta, mutta tältä osin nuoret aikuiset (55 %) selvästi korostuvat keskivertosuomalaiseen nähden (36 %)
  • Nuoret aikuiset nimeävät keskivertosuomalaista selvästi useammin suorituspaineiden aiheuttajaksi sosiaalisen median (31 % vs. 15 %) ja omien ystävien menestyksen (28 % vs. 14 %)
  • Yli puolet suomalaisista (58 %) kokee iästä riippumatta, että muiden elämä näyttää sosiaalisessa mediassa terveellisemmältä kuin oma elämä.
  • Puolet nuorista aikuisista (50 %) ajattelee, että sosiaalisessa mediassa voi jakaa vain kauniita ruoka-annoksia, ja lähes yhtä moni (45 %) on sitä mieltä, ettei kehtaisi jakaa omaa arkiruokailuaan somessa.   
  • Eri ruokalajeista selvästi heikoimmin sosiaaliseen mediaan jaettaviksi koetaan iästä huolimatta kalapuikot, maksalaatikko ja jauhelihakastike. Ainoastaan noin 5 % suomalaisista koki kyseisten ruokalajien sopivan sosiaaliseen mediaan
  • Yli kolme neljästä suomalaisesta kokee, että ruoanlaiton tulee olla helppoa ja nopeaa (77 %), nuorissa aikuisissa tämä mielipide on vieläkin voimakkaampi (83 %). Kuitenkin noin puolet suomalaisista on sitä mieltä, että valmisruokien syöminen on pääasiassa huono asia (48 %), näin kokevat myös nuoret aikuiset (51 %).

Lisätietoja tutkimuksesta:

Felix ja Orkla Suomi toteuttivat 22.12.2022–4.1.2023 välisenä aikana Norstatin kuluttajapaneelissa kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin 18–74-vuotiaiden suomalaisten kokemia suorituspaineita arkeen ja ruokailuun liittyvissä asioissa. Kyselyyn vastasi 1 302 suomalaista. Otanta suoritettiin kansallisesti edustavana em. kohderyhmässä sukupuolen, iän ja alueen mukaan.